* Trợ giúp    * Thành viên  * Đăng ký   * Đăng nhập 


Thông tin về nhóm
Tên nhóm: Điều hành viên chính Điều hành viên

Giới thiệu về nhóm:

Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

# Tên thành viên Ngày tham gia Bài viết Hạng Tin nhắn Gửi Email Website
Người lãnh đạo nhóm
 1  nguyen_dangloi  29/06/13 9:10  925 Điều hành viên  Gửi tin nhắn       
Các thành viên trong nhóm
 2  admin  28/06/13 0:04  255 Quản trị viên  Gửi tin nhắn       
 3  Long Osram  29/06/13 17:28  715 Điều hành viên  Gửi tin nhắn      Website 
 4  vietkhoa  03/07/13 21:32  153 Điều hành viên  Gửi tin nhắn       
Chọn cách sắp xếp:   Thứ tự  
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang [ 4 thành viên ]


Chuyển đến:  
Đã tích hợp phpBB® Forum Software © phpBB Group
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.